Plan Festiwalu

ŚRODA, 24.08.

12:00-12:30 przywitanie

12:30-13:30 Nabożeństwo

13:30-14:30 Obiad

14:45-16:45 Panele

 1. Jak lepiej się rozumieć i dogadywać. Komunikacja empatyczna. – Kinga i Grzegorz Kamińscy
 2. Zło, które realnie istnieje i jego zagrożenia. – ks. Artur Adamczak
 3. Maryja w życiu Kościoła i chrześcijanina – ks. Mariusz Jagielski
 4. Czy możesz się bogacić/ poprawiać swoją sytuację materialną? Warsztaty z zarządzania pieniędzmi. – Dariusz Hybel
 5. Biblia jako szczególna książka. Jak się modlić Pismem Świętym? – ks. Piotr Wadowski
 • Zabawy integracyjne i tańce w kręgu – dużo zabawy, śmiechu i wspólnego tańca – Dawid Belach
 • Warsztaty muzyczne – #Reaktywacja

17:00-18:00 Spotkanie z Gościem – ks. bp Grzegorz Ryś

18:00-18:30 Kontemplacja

18:45-19:45 Kolacja

20:00 Koncerty: Muode Koty, Maleo Reggae Rockers

22:00-… after

CZWARTEK, 25.08.

8:00-8:45 Śniadanie

9:00-10:00 Nabożeństwo, świadectwo, konferencja – modlitwy poranne

10:15-12:00 Panele + warsztaty + sporty

 1. Jak lepiej się rozumieć i dogadywać? Komunikacja empatyczna. – Kinga i Grzegorz Kamińscy
 2. Jezus pragnie uzdrawiać nasze wewnętrzne zranienia – ks. Artur Adamczak
 3. Dlaczego Najświętszy Sakrament to NAJŚWIĘTSZY sakrament? Co się dzieje podczas Eucharystii? – ks. Mariusz Jagielski
 4. Pro-life. Szacunek dla życia w okresie prenatalnym. – Dariusz Hybel
 5. Miłość istotą chrześcijaństwa – ks. Piotr Wadowski
 • Warsztat modlitwy i ruchu – Dawid Belach
 • Warsztaty muzyczne – #Reaktywacja

12:30-13:30 Nabożeństwo

13:30-14:30 Obiad

15:30-17:30 Panele + sporty

 1. O przyjaźni, miłości i zakochaniu. Czyli wzrosty i zrosty.
  – Kinga i Grzegorz Kamińscy
 2. Pięć kluczy do wolności od Zła – ks. Artur Adamczak
 3. Co to znaczy, że ludzka wola jest wolna i czy rzeczywiście wolna wola jest wolna? – ks. Mariusz Jagielski
 4. Monologiczna modlitwa Jezusowa – Dariusz Hybel
 5. Otwartość na Boże prowadzenie. Jak rozpoznać swoje powołanie? –
  ks. Piotr Wadowski
 • Jezus – mój Przyjaciel – Dawid Belach

17:30-18:00 Kontemplacja

18:15-19:00 Kolacja

20:00-22:00 Koncerty: Soudarion i #Reaktywacja,
spotkanie z gościem: Marcin Zieliński.

22:00- … after

PIĄTEK, 26.08.

8:00-8:45 Śniadanie

9:00-10:00 Nabożeństwo, świadectwo, konferencja (poranne)

10:15-11:30 Panele + sporty

 1. Poznaj własną płeć. O płodności i seksualności. – Kinga i Grzegorz Kamińscy
 2. Wartość przebaczenia sobie i innym – ks. Artur Adamczak
 3. Skąd dobro w niewierzącym człowieku? – ks. Mariusz Jagielski
 4. Powołanie a pasja. Stworzeni do szczęścia – ks. Piotr Wadowski
 5. Jak budować Polskę i Europę opartą na chrześcijańskich wartościach? – Jacek Kurzępa
 • Salsa i cha-cha – Dawid Belach
 • Warsztaty muzyczne – #Reaktywacja

12:00 Nabożeństwo

Pobierz plan