Kim jesteśmy

Fundacja Anapausis


big_919Edyta Żukowska-Jędrzejewska
, mężatka

Architekt wnętrz, prowadzi własną pracownię projektową. Autorka licznych projektów wnętrz sakralnych w kraju i za granicą.

Przez wiele lat związana z Ruchem Światło-Życie i Szkołą Nowej Ewangelizacji, obecnie na Drodze Neokatechumenalnej. Związana z Modlitwa Jezusową.


tjedrzejewskiTomasz Jędrzejewski
  47 lat, żonaty – oblat benedyktyński, ekonomista, biznesmen. Łączy pracę w instytucji finansowej jako zarządzający ogólnopolską siecią dystrybucji ( 500 oddziałów) w zakresie leasingu oraz prowadzeniem Ośrodka Anapausis, a także dwóch fundacji: „Salutare” – koszykarze na wózkach, „Anapausis” – organizacja Chrześcijańskiego Festiwalu  Młodych – „Oczyma Wiary”. Członek Wiary w Biznesie.Szczególnie związany duchowo z naukami Ojców Pustyni i Modlitwą Jezusową.

Razem budujemy, prowadzimy i tworzymy  Ośrodek Anapausis. Wartości chrześcijańskie są dla nas najistotniejsze i staramy się kierować w życiu wskazówkami z Pisma Świętego.

12834738_988623751172912_1272050228_n
ks. Piotr Juckiewicz Zwykły diecezjalny kapłan. To obecnie czwarty rok mojej posługi w diecezji, obecnie jestem wikariuszem w Bytnicy. Swoją posługę w parafii, tej lub poprzednich, ubogacałem działaniem w Domu Rekolekcyjnym „Uzdrowienie chorych” w Żarach, Ruchu Światło-Życie, Kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji czy też uczestnicząc w pierwszej edycji Szkoły Ewangelizatorów. Jednak to właśnie posługi sakramentalnej nie zamienię na żadną inną.

Pan Bóg chciał złączyć nasze ścieżki we wrześniu ubiegłego roku. Początkowo ośrodek miał być jednym z kilku, w których odbywają się oazy wakacyjne Ruchu Światło-Życie, szybko jednak okazało się, że w Gryżynie można zrobić dzieło jeszcze większe. Co lepsze, zgody władz lokalnych, wojewódzkich oraz diecezjalnych pozwoliły na przekonanie, iż to nie tylko nasz, ale i Boży zamiar by dzieło festiwalu powstało. Od słów bardzo szybko przyszło do czynów. Jaki będzie efekt? Okaże się w sierpniu :)

Statut fundacji Anapausis

Dane fundacji:
Fundacja Anapausis
Gryżyna 51
66-630 Bytnica

konto bankowe: 92 1020 5040 0000 6202 0180 6587
Numer swift dla przelewów zagranicznych : bpkoplpw